VI

Bàn tròn T-148RT_T-148B-36 Sienna 48”

Bàn tròn T-148RT_T-148B-36 Sienna 48''

Bàn tròn đa mục đích Sienna.

Ngang: 122cm

Sâu: N/A

Cao: 91cm