VI

Bàn BM52-3955

Bàn BM52-3955 nối dài

Kích thước: 1676x1016x762mm (2134x1016x762mm khi nối dài)