VI

Bàn BM48-2559

Bàn BM48-2559

Kích thước: 915x1845mm/1545x752mm